Himmunitas

Himmunitas is een private instelling gespecialiseerd in ME/CVS onder leiding van Prof. Dr. De Meirleir.

 

COVID-19  Update        Een medische consultatie kan altijd doorgaan!

 

GELIEVE 5 MIN VOOR UW AFSPRAAK AANWEZIG TE ZIJN
PLEASE BE PRESENT 5 MIN BEFORE YOUR APPOINTMENT

 

VOORZORGSMAATREGELEN CORONA VIRUS :

 • IEDEREEN MOET EEN MONDMASKER DRAGEN
 • INDIEN U TE VROEG BENT, GELIEVE ZICH AAN TE MELDEN AAN DE BALIE EN NADIEN IN DE AUTO TE WACHTEN
 • ALLEEN PATIËNTEN IN DE WACHTZAAL, GEEN BEGELEIDERS
 • HANDEN ONTSMETTEN BIJ BINNENKOMEN
 • GEEN CASH GELD

 

PRÉCAUTIONS POUR LE VIRUS CORONA :

 • TOUT LE MONDE DOIT PORTER UN MASQUE
 • SI VOUS ÊTES TROP TÔT, VEUILLEZ VOUS INSCRIRE ET ATTENDRE DANS LA VOITURE
 • UNIQUEMENT LES PATIENTS DANS LA SALLE D’ATTENTE, AUCUN ACCOMPAGNEMENT
 • DÉSINFECTER LES MAINS À L’ENTRÉE
 • PAS D’ARGENT EN ESPÈCES

 

PRECAUTIONS CORONA VIRUS :

 • EVERYONE MUST WEAR A MOUTH MASK
 • IF YOU ARE TOO EARLY, PLEASE REGISTER AT THE DESK AND WAIT IN THE CAR
 • ONLY PATIENTS IN THE WAITING ROOM, NO ATTENDANTS
 • DISINFECT HANDS WHEN ENTERING
 • NO CASH MONEY