Himmunitas

Himmunitas is een private instelling gespecialiseerd in ME/CVS onder leiding van Prof. Dr. De Meirleir.

 

COVID-19  Update        Een medische consultatie kan altijd doorgaan!

 

Consultaties gaan door ( wij adviseren een consult ter plaatse. uitzonderlijk kan ook een telefonisch consult)

Wij zijn open maar nemen wel een aantal voorzorgsmaatregelen:

 

GELIEVE 5 MIN VOOR UW AFSPRAAK AANWEZIG TE ZIJN

 

 - Verplicht een mondmasker dragen 

- Alleen patiënten in de wachtzaal geen begeleiders

- Iedereen dient bij het binnenkomen een mondmasker te dragen 

- Alleen patiënt mag binnen in de consultatieruimte

- 1 stoel tussen laten

- Handen ontsmetten bij binnenkomen

- Maximum 8 patiënten in wachtzaal

- Geen cash geld

- u kan een attest ontvangen dat u kan gebruiken als bewijs van consult ( o.a.bij grenscontrole)

 

We are open but take some precautions:

 

(We recommend a consultation on the spot. exceptionally a telephone consultation is also possible)

 

PLEASE BE PRESENT 5 MIN BEFORE YOUR APPOINTMENT

_ Required to wear a mouth mask

- Only patients in the waiting room no attendants

- Everyone must wear a mask when entering.

- Only patients may enter into the consultation room

- One seat offer between

- Disinfect hands when entering

- Maximum 8 patients in the waiting room

- No cash

- you can receive a certificate that you can use as proof of consultation (including border control)