Himmunitas

Himmunitas is een private instelling gespecialiseerd in ME/CVS onder leiding van Prof. Dr. De Meirleir.

 

Himmunitas is gesloten van 20 juli tot en met 31 juli 2020 (jaarlijks verlof)

Himmunitas is closed from July 20th until July 31th, 2020 (annual leave).

 

COVID-19  Update 

 

Consultaties gaan door ( wij adviseren een consult ter plaatse. uitzonderlijk kan ook een telefonisch consult)

Wij zijn open maar nemen wel een aantal voorzorgsmaatregelen:

 

 - Verplicht een mondmasker dragen 

- Alleen patiënten in de wachtzaal geen begeleiders

- Iedereen dient bij het binnenkomen een mondmasker te dragen 

- Alleen patiënt mag binnen in de consultatieruimte

- 1 stoel tussen laten

- Handen ontsmetten bij binnenkomen

- Maximum 8 patiënten in wachtzaal

- Geen cash geld

- u kan een attest ontvangen dat u kan gebruiken als bewijs van consult ( o.a.bij grenscontrole)

 

We are open but take some precautions:

 

(We recommend a consultation on the spot. exceptionally a telephone consultation is also possible)

_ Required to wear a mouth mask

- Only patients in the waiting room no attendants

- Everyone must wear a mask when entering.

- Only patients may enter into the consultation room

- One seat offer between

- Disinfect hands when entering

- Maximum 8 patients in the waiting room

- No cash

- you can receive a certificate that you can use as proof of consultation (including border control)