Informatie

Praktische informatie:

Voor het maken van een afspraak kan u ons telefonisch bereiken op:

 

Maandag - Vrijdag : 8:00 - 12:00 en  13:00 - 15.30u

Voor meer informatie kan u ons steeds bereiken op:

Tel: +32 15 24 42 26

Fax: +32 15 55 15 21

Email: info@ehmb.be

 

Algemene informatie:

Mail alleen gebruiken voor dringende medische vragen

Attesten om in te vullen kunnen op voorhand via mail doorgestuurd worden

Bij het niet nakomen of laattijdige annulatie wordt een extra kost van € 30 aangerekend

 

 

Practical information: 

To make an appointment you can reach us by phone: 

Monday - Friday: 8:00 to 12:00 and 13:00 - 15:30 


For more information, please contact us at: 


Tel: +32 15 24 42 26

Fax: +32 15 55 15 21

Email: info@ehmb.be

General information

Use mail only for urgent medical questions 
Certificates to fill can be sent in advance by mail
When Failure to comply or late cancellation will be charged an extra cost of € 30